Velkommen til AgroPro

Skærmbillede 2016-08-25 kl. 10.54.32

Nyt om Sprøjteautorisationsregler

De nye regler om sprøjteautorisationer trådte i kraft midt i sommerferieperioden og på AgroPros sommermøde, d. 5. august, afventede vi stadig en mere grundig forklaring af de nye regler.

Vi blev dengang oplyst af SEGES, at der ville være skærpede regler for folk, som for eksempel mange kartoffelavlere, der skulle arbejde med bejdseprodukter. Endvidere ville midler som Pirimor være omfattet af særlige regler, og for begge deles vedkommende, skulle man have den nye autorisation, allerede fra foråret 2017, hvis man fortsat skulle have mulighed for at købe og anvende de pågældende produkter.

I dag har vi imidlertid fået svar fra Miljøstyrelsen, på vores forespørgsel om en nærmere gennemgang af de nye autorisationsregler, og de kunne mane vores bekymringer i jorden.

Den almindelig bruger af bejdsemiddel er dækket fuldt ind med et almindeligt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, og man behøver, som ved "almindelige" sprøjtemidler, først at have den nye autorisation fra 2020. Det samme gælder anvendelse og køb af midler, som for eksempel Pirimor. Her er kravene de samme, som de hele tiden har været. Man kan købe og anvende midlerne, hvis man har et cvr nr. og et almindeligt sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat, og også her, skal man først have den nye autorisation fra 2020.

 

Præsentationer fra Agropros sommermøde d. 5. august

TYV og de andre røvere

AgroPro Afgrøde-Afregnings Aftale vedrørende
korn, ærter og raps

Sommermøde 2016 - SOS snegle samt jordbundstype og kvælstofnorm

Sommermøde 2016 - Bagkontoret - Efterafgrøder og sprojteautorisationer

Sommermøde 2016 HJB - behandling af vinterafgrøderne, efterar 2016

 

AgroPro har lavet en vejledning i udtagning af Jordanalyseprøver, som kan give bred viden om jordens tilstand og ikke mindst N-min i jorden. Vi anbefaler at I udtager en eller flere prøver, og får dem analyseret.
Find vejledningen her.

Aktuelt uge 34

Vinterhvede:

Høsten er i fuld gang - svingende - men også flotte udbytter meldes der om.

god protein - og generelt bedre kvalitet i brødhvede end tidligere.

Vinterraps:

Høst slut? - skuffende generelt - men også enkelte flotte udbytter..

Mange årsager til de skuffende udbytter - husk spørgeskema fra uge 32.

Såning af ny afgrøde er i fuld gang

Vinterrug:

Høst af rug i gang - udbytte er lovende - men ikke helt 2013 og 14 niveau.

Vinterbyg:

Høst overstået

Udbytter skuffer generelt - 20 % under niveau for de seneste 3 år

Vårbyg:

Meget vårbyg er høstet - svingende udbytter og kvalitet

Marker der har været præget af grønskud høstes nu - og de bidrager ikke til det gode billede. Generelt skuffende udbytter og for højt protein.

Snegle:

HUSK at bryde den grønne bro. Sørg for via harvning og/eller roundup behandling at fjerne fødeemner for snegle

Alle EU ansøgninger er indsendt - og tilrettet…

aktuelt vedr MFO- og efterafgrøder vedhæftet i uge 32

Se tidligere udsendte skrivelser fra "bagkontoret".

 

Nyt fra Bagkontoret nr. 13

Klik her for at læse Nyt fra bagkontoret.

Skærmbillede 2016-08-02 kl. 12.29.08

Pas på Engbrandbæger på hestefolde og på arealer, hvor der tages slæt

1

Inden for de sidste uger, er flere heste døde, efter at have indtaget hø med rester af Engbrandbæger.

Det er lige nu, der skal tages affære, hvis man skal undgå, at planterne spreder sig, via de tusindvis af frø, de bærer på. Engbrandbæger er en flerårig plante, den er mellem 60 og 90 cm høj og står med gule blomster fra juni til oktober.

Den eneste løsning for bekæmpelse er, at man indsamler planterne og brænder dem. Eventuelt skal marken pløjes op og anlægges på ny, i håb om, at undgå at nye planter spirer frem.

Heste er tilbøjelige til at undgå planten på folden, hvis der er andre fødekilder, men i hø skal man være ekstra opmærksom, da hesten ikke her kan undgå planteresterne, hvis de er tilstede.

  • Hjemmebejdsning

    18.08.2016

    Nedenstående emne vil være anvendt af nogle gennem flere år og for andre være helt nyt.

  • TYV’en er løbet med udbyttet

    02.08.2016

    TYV’en er løbet med udbyttet – en ny virussygdom, forårsaget af bladlus

Se flere nyheder