Velkommen til AgroPro

HotSpot(pro) tirsdag den 31. maj kl 13-15
Palle Sonne, Ledager, Tørslevvej 63, 4050 Skibby og

HotSpot(pro) onsdag den 1. juni kl 13-15
John Reese Jensen, Koldekildegaard, Koldekildevej 3, 4200 slagelse

Det er uhyre aktuelt at gennemgå afgrøderne:

Udvikling af svampe mm i vinterhveden

- Hveden har påbegyndt skridning - blomstring står for døren

- T2 behandling - måske den vigtigste - sammensætning?

- Der er lus i hveden - hvad gør vi?

- Kan vi stadig nå vækstregulering

Afslutning af vinterraps

- Skulpesnudebiller og galmyg flyver igen - skal vi gøre noget?

- Er det slut med beskyttelse mod skulpesvamp (Altenaria)?

Vinterrugen skrider nu

- Rust i rug - skal der sprøjtes?

Vinterbyg har stort potentiale i år

- Ramularia i vinterbyg - skal der sprøjtes?

Vårbyg skal følges op nu mange steder.

- Noget vårbyg er ved at skride - T2 højaktuel

- Svampestrategi og vækstregulering

- Sent sået vårbyg - vækstregulering?

hotspot

 

AgroPro har lavet en vejledning i udtagning af Jordanalyseprøver, som kan give bred viden om jordens tilstand og ikke mindst N-min i jorden. Vi anbefaler at I udtager en eller flere prøver, og får dem analyseret.

Find vejledningen her.


Stor tilslutning til AgroPros årlige Planteværnsseminar d. 23. februar, på Sonnerupgaard Gods. Se video med Agropros konsulenter og planteværnsleverandørernes repræsentanter.

Planteavlsseminar 2016

Gode råd om planteværnsmidler

Aktuelt uge 21

Udvikling af svampe mm i vinterhveden

- Hveden i st 37-39

- T2 behandling i hveden nærmer sig

- Meldinger om gulrust, meldug og septoria i det danske registreringsnet.

- Fund af lus i hvede

- Sidste chance for vækstregulering vinterhvede

Afslutning af vinterraps

- Behandling i st 65 overstået - var det slut for i år?

- Snudebiller og skulpegalmyg - ny indflyvning?

- Valg af nye sorter 2017

Vinterrugen skrider nu

- Skridning i vinterrug - sidste behandling når blomstring er overstået.

- Sortsvalg 2017.

Vinterbyg har stort potentiale i år

- Behandling mod ramularia i juni måned.

- Sortsvalg 2017

Vårbyg skal følges op nu mange steder.

- Vækst går stærkt nu - de tidlige marker i st 31.

- Svampebehandling og vækstregulering

- Flyvehavre

Alle EU ansøgninger er indsendt - og tilrettet. fra nu af kan der udelukkende afmeldes arealer..

 

Guldkorn fra Agropros interne møde 15. marts 2016

Hvis man vil undgå våde marker nu og i fremtiden, bør man overveje at investere i systemdræning. Der er tydelige problemer mange steder, og prisen er 18.800 pr. ha. hvilket hurtigt kan tjene sig ind via større udbytter. Man får en perfekt mark, fremfor en tvivlsom.

Hvedesorternes overlevelsesevne: Pistoria, Benchmark og Evolution har klaret sig dårligere, hvor der har været frost.

Erfaringer fra Tyskland vedrørende raps.
Startgødning og udbyttegødning: Der gives moderat startgødning og dernæst udbyttegødning fra strækning.
Der gemmes lidt til sidst i vækstperioden (knop- til blomsterstadiet). Gødning til vand: knop 1:3. blomst 1:5.
Vækstregulering: vent til planterne er 20 cm højde. 0,2 Galera + 0,3 Caryx, fulgt op af 0,3 Moddus senere, hvis lovligt. Stort behov for vækstregulering 0,7 Folicur + 0,5 Caryx.
Husk at det optimale N- niveau ved højt udbytte: 320 - 360 N for vinterraps. Her når vi ikke op, men det er tankevækkende, at der skal så meget til. Det kræver meget tilgængeligt kvælstof i jorden.
Skadedyr: de begynder at komme ved jordtemperatur over 7 grader. Samt ved 3 på hinanden følgende dage med mindst 4 timer med 14 grader. Der kan gives insektmiddel med sammen med Galera, Bor, Caryx. 0,2 Karate anbefales. Hvis glimmerbøsser anvendes Plenum (billigere end Avaunt).
Bladribbesnudebiller: hold mest øje med ovenstående temperaturer. De gule bakker kan snyde!

Miljøstøtte til maskiner skal meddeles senest 14. april.

 

Nyt fra Bagkontoret nr. 10

Husk

Hvis du har rettelser til din EU ansøgning, er det ekstremt vigtigt, vi får det at vide hurtigst muligt, så vi kan rette den. Det gælder, hvis du har mistet nogle forpagtninger, eller har fået nye forpagtninger her til 2016, så vi kan tilføje/ fjerne arealerne fra EU ansøgningen. Dette er meget vigtigt, så husk det.

 

Alle ansøgninger indsendt rettidigt. Bagkontoret knokler på med rettelser og rettighedsoverførsler

Rettelsesfristen for fællesskemaerne er 17. maj (fristen er udskudt en enkelt dag, på grund af helligdage), så nu er bagkontoret i fuld gang med at sikre sig, at alle ansøgninger er helt på plads med hensyn til arealer, afgrøder og rettigheder.

Giv os endelig besked, hvis du har rettelser eller spørgsmål til dit fællesskema. Det er nu, vi har chancen for at notere eventuelle mangler og rettelser.

De rettelser, vi har mulighed for at foretage inden d. 17. maj, er følgende:

 • op- og nedskrivning af arealer. Vi kan også tilføje og slette arealer marker, samt tilføje eller fjerne MFO-arealer
 • ændring af afgrødekoder, der skal anmeldes den afgrøde, der dyrkes i perioden 15. maj til 25. juli 2016
 • tilføjelse eller sletning af tilsagnsoplysninger, der kan dog ikke søges tilsagn til nye marker
 • tilføjelse eller sletning af grundbetaling under artikel 32

 

Skulle der være nye fællesskemaer, der ikke er indsendt, eller mangler der at blive søgt om Ø-støtte eller støte under ordningen "Unge Landbrugere", kan det nås inden d. 17. maj. Støtten vil dog blive nedsat med 1% pr. arbejdsdag, fællesskemaet er indsendt efter 24. april.

Selv efter d. 17. maj, kan der indsendes ændringer til fællesskemaet. Vi kan således ændre afgrødekoder og eventuelt nedskrive arealer. Det er ikke muligt at opskrive arealer, efter d. 17. maj.

 

Datoer du skal være særligt opmærksom på

1. maj: har du blomsterbrak, skal der jordbehandles og sås inden 1. maj!

har du øvrige brakarealer, træder forbuddet mod slåning ligeledes i kraft 1. maj. Forbudsperioden er fra 1. maj - 31. juli.

Skulle du ikke nå, at få etableret din blomsterbrak før 1. maj, kan du ændre afgrødekoden til slåningsbrak, hvis de braklagte arealer endnu ikke er jordbehandlede. Husk at give besked, så vi kan få rettet fællesskemaet til, hvis det er tilfældet.

17. maj: som sagt er rettelsesperioden i gang og slutter denne dato. Vi har mulighed for at tilrette arealer, afgrøder og rettigheder i forbindelse med EU-ansøgningerne.

 

Rejsebeskrivelse af ekskursion med AgroPro til England juni 2015.

English_flag (500x250)

"What goes around, goes around, goes around

Comes all the way back around" (Justin Timberlake)

Hvis der havde været musik i bussen skulle ovenstående omkvæd have kørt i ring. Det nyttede ikke at synge "vi har en chauffør, vi har en…………………." for han hverken forstod dansk eller engelsk (når det kom fra sin gps). Ikke alene rundkørsler fik vi mange ture rundt i, men vi kørte bogstaveligt i ring/samme veje (= forkert) flere gange. Men vi kom rundt og frem (om end forsinket) og nåede flyet retur til DK. Men lad nu ikke lidelser i bussen overskygge en spændende og faglig tur rundt i det midt/østlige England på dette års AgroPro tur.

Klik her og læs hele beskrivelsen af turen.

 

 • AgroPro HotSpot møde afholdt i h...

  17.05.2016

  Årets fjerde HotSpotPro møde løb af stablen d. 10. maj. Denne gang afholdtes mødet på markerne omkring Vesterkærgård ved Skibby.

 • Fuld gang i Hot Spot Pro møderne...

  19.04.2016

  AgroPros serie af Hot Spot møder er nu for alvor skudt i gang. De to seneste møder er afholdt henholdsvis den 12. og 13. april og foregik på udvalgte marker omkring Græse i Nordsjælland og ved Gislingegård i Holbæk kommune.

Se flere nyheder