Aktuelt uge 38


Vinterhvede:
Etablering af ny afgrøde er i fuld gang – flere har afsluttet
Vurder såbedskvalitet og markspirepct kritisk – nu er det tørt mange steder
Første chance for ukrudtsbehandling er sortjordsbehandling – ellers st 11-12
Husk lusebehandling fra st 11-12

Vinterraps
Høje jordtemperaturer - meget kraftig vækst mange steder – vækstregulering!!
Husk spildkorn i vinterraps – også evt ny generation..
Vær også obs på lus i raps af hensyn til TUYV

Vinterrug.
Ny afgrøde etableres i disse dage – også relevant med sortjordsbehandling her…
Husk lusebehandling fra st 11-12

Vinterbyg.
Etablering af ny afgrøde sker når jordtemperatur er under 15C…
- men vi anbefaler under alle omstændigheder, at I sår NU!
Ukrudtsbehandling i vinterbyg efterår er meget vigtig – ikke spare for meget..
HUSK lusebehandling fra st 11-12

Snegle.
Sneglene er nu ved at dukke frem – viser blot at æggene er til stede derude
HUSK at bryde den grønne bro. Sørg for via harvning og/eller roundup behandling at fjerne fødeemner for snegle

Alle EU ansøgninger er indsendt – og tilrettet…
- aktuelt vedr MFO- og efterafgrøder vedhæftet i uge 32
- Se tidligere udsendte skrivelser fra ”bagkontoret”.