Aktuelt uge 39


Vinterhvede:
• Etablering af ny afgrøde kører nu på det sidste – dårlige fremspirring i mange pløjede såbed..
• Vurder derfor såbedskvalitet og markspirepct kritisk
• Første chance for ukrudtsbehandling er sortjordsbehandling – ellers st 11-12 (det er tørt!!)
• Husk lusebehandling fra st 11-12 i alt sået før 20. september

Vinterraps
• Høje jordtemperaturer - meget kraftig vækst mange steder – vækstregulering!! – suppleres..
• Husk spildkorn i vinterraps – også evt ny generation..Kerb 400 fra ultimo oktober mod græsser
• Vær også obs på lus i raps af hensyn til TUYV – Biscaya nu tilladt

Vinterrug.
• Ny afgrøde etableres i disse dage – også relevant med sortjordsbehandling her…specielt i de sent såede marker
• Husk lusebehandling fra st 11-12, når der er sået før 20.september.
Vinterbyg.
• Etablering af ny afgrøde er formegentlig overstået nu
• Ukrudtsbehandling i vinterbyg efterår er meget vigtig – ikke spare for meget..
• HUSK lusebehandling fra st 11-12, når der er sået før 20. september

Snegle.
• Sneglene er nu ved at dukke frem – viser blot at æggene er til stede derude
• Specielt i pløjede såbed er der dårlig fremspirring flere steder i lerede områder. Det er de samme områder sneglene primært findes. Når der kommer vand så hold ekstremt skarpt øje med disse områder – forebyg med sneglekorn.
• HUSK at bryde den grønne bro. Sørg for via harvning og/eller roundup behandling at fjerne fødeemner for snegle

Alle EU ansøgninger er indsendt – og tilrettet… - samme gælder efterafgrøder..